Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mlawa.pl

Treść strony

ZEZWOLENIA NA POJAZDY NIENORMATYWNE

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
kat. I, kat. II, kat. III

Wymagane dokumenty:
1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.(zał.)
2.  Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

Opłaty:
1.W kat. I:
- 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
- 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
2.W kat. II:
- 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
3.W kat. III:
- 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
- 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
- 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Opłaty wnosi się na konto w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Mławie nr
59 8213 0008 2003 0402 4824 0001

Miejsce złożenia i odbioru:
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie; ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10
w dniach pon. – pt. od godz. 7.00 – 15.00

Termin odpowiedzi:
- dla kat. I – 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
- dla kat. II, III – 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w
terminie 14 dni od jej doręczenia.

Uwagi:
1. Zarządca drogi wydaje zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego:
- kat I:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym
nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t.
- kat. II (wyłącznie dla pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów
składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej):
a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od
dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nie przekraczającej 3,5 m.
- kat. III:
a) o szerokości nie przekraczającej 3,2 m
b) o długości nie przekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu
- 23 m dla zespołu pojazdów
c) o wysokości nie przekraczającej 4,3 m.
d) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych dla danej drogi,
e) rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej.
2. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:
- kat. I – 1 miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy
- kat. II – 12 miesięcy
- kat. III – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy

Podstawa prawna:
1.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.).
2.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego (DZ. U. z 2012 r., poz. 366).
3.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23
maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 629).
4.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22
czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 764).
5.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
6.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z późn. zm.).

Metryka

  • opublikował: Wiesław Sokolnicki
    data publikacji: 2013-02-05 12:26
  • zmodyfikował: Wiesław Sokolnicki
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-05 12:38

Wzory wniosków

Metryka

  • opublikował: Wiesław Sokolnicki
    data publikacji: 2013-02-05 12:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6264
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:54:03