Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mlawa.pl

Treść strony

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2017

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147 do km 6+718 w miejscowości Strzegowo

 

 

 

Roboty budowlane

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

 

700.000,00 zł

 

 

 

I - II kwartał 2017 r.

 

Przebudowa ulicy Raciążskiej i ulicy Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów

 

 

Roboty budowlane

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

500.000,00 zł

 

 

II - III kwartał 2017 r.

 

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

Roboty budowlane

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

 

 

 

2.500.000,00 zł

 

 

 

 

 

II - III kwartał 2017 r.

 

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - poprawa bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

Roboty budowlane

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

 

 

 

2.200.000,00 zł

 

 

 

 

 

II - III kwartał 2017 r.

 

Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami.

 

 

Roboty budowlane

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

2.400.000,00 zł

 

 

 

II - III kwartał 2017 r.

drukuj (PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2017)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2017-02-16
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2017-02-16 12:08
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-16 12:08

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2018

 

Przedmiot

zamówienia

 

Rodzaj

zamówienia

Przewidywany tryb procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo na odcinku od km 6+147 do km 6+718 w miejscowości Strzegowo

 

 

Roboty budowlane

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

700.000,00 zł

 

 

II – III kwartał 2018 r.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W – ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów

 

Roboty budowlane

 

Przetarg

Nieograniczony

 

 

 

350.000,00 zł

 

 

I – II kwartał 2018 r.

 

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – ETAP I

 

 

 

Roboty budowlane

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

 

 

1.885.168,86 zł

 

 

 

 

I – II kwartał 2018 r.

 

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0,000 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki – poprawa bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Roboty budowlane

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

 

 

6.388.399,69 zł

 

 

 

 

I – II kwartał 2018 r.

 

Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej.

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

 

1.150.000,00 zł

 

 

II – III kwartał 2018 r.

 

Odnowa nawierzchni bitumicznej

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

200.000,00 zł

 

II kwartał 2018 r.

 

Zimowe utrzymanie dróg

 

Usługi

 

Przetarg nieograniczony

 

400.000,00 zł

 

III - IV kwartał 2018 r.

 

Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg

 

 

Dostawy

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

Wartość nieokreślona na chwilę obecną

 

 

 

III – IV kwartał 2018 r.

 

drukuj (PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2018-02-13 10:31

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2019

 

 

Przedmiot

zamówienia

 

Rodzaj

zamówienia

Przewidywany tryb procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Odnowa nawierzchni bitumicznej

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

500.000,00 zł

 

II kwartał 2019 r.

 

Zimowe utrzymanie dróg

 

Usługi

 

Przetarg nieograniczony

 

600.000,00 zł

 

III kwartał 2019 r.

 

Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg

 

 

Dostawy

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

Wartość nieokreślona na chwilę obecną

 

 

 

III – IV kwartał 2019 r.

 

drukuj (PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2019-02-04 09:41
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-04 10:25

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2020

 

 

Przedmiot

zamówienia

 

Rodzaj

zamówienia

Przewidywany tryb procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr

2356W Staroguby – Strzegowo na odcinku od km 6+147 do km 6+718 w miejscowości Strzegowo

 

 

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

350.000,00 zł

II kwartał 2020 r.

Rozbudowa mostu o JNI

01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową.

 

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.600.000,00 zł

II kwartał 2020 r.

Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343 w

miejscowości Kowalewo,

Kowalewko, Dąbrowa – Etap II

 

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

600.000,00 zł

I kwartał 2020 r.

Odnowa nawierzchni bitumicznej

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

500.000,00 zł

I kwartał 2020 r.

Zimowe utrzymanie dróg

Usługi

Przetarg nieograniczony

 

600.000,00 zł

III kwartał 2020 r.

Zakup paliw na potrzeby środków transportowych PZD w Mławie

 

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

Wartość nieokreślona na chwilę obecną

III kwartał 2020 r.

 

drukuj (PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2020)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2020-02-06 12:35
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-06 12:36

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2021

drukuj (PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2021)

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2021-04-21 13:49

Plan zamówień publicznych

drukuj (Plan zamówień publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2021-04-21 13:53
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 13:55

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2022

drukuj (PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2022-02-14
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2022-02-14 13:37

Plan postępowań 2022

drukuj (Plan postępowań 2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2022-02-14
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2022-02-14 13:38

Aktualizacja planu postępowań na 2022 r.

drukuj (Aktualizacja planu postępowań na 2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Tomasz Kowalski
  data wytworzenia: 2022-10-28
 • opublikował: Piotr Tomasz Kowalski
  data publikacji: 2022-10-28 13:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6336
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-28 13:49:32