Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mlawa.pl

Treść strony

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Tomasz Kowalski
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Piotr Tomasz Kowalski
  data publikacji: 2023-01-26 12:11

Plan postępowań 2022

drukuj (Plan postępowań 2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2022-02-14
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2022-02-14 13:38

Aktualizacja planu postępowań na 2022 r.

drukuj (Aktualizacja planu postępowań na 2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Tomasz Kowalski
  data wytworzenia: 2022-10-28
 • opublikował: Piotr Tomasz Kowalski
  data publikacji: 2022-10-28 13:46

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2022

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2022-02-14
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2022-02-14 13:37

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2021

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2021)

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2021-04-21 13:49

Plan zamówień publicznych

drukuj (Plan zamówień publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2021-04-21 13:53
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 13:55

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2020
Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb procedury udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo na odcinku od km 6+147 do km 6+718 w miejscowości Strzegowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

350.000,00 zł

II kwartał 2020 r.

Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.600.000,00 zł

II kwartał 2020 r.

Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343 w miejscowości Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

600.000,00 zł

I kwartał 2020 r.

Odnowa nawierzchni bitumiczne

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

500.000,00 zł

I kwartał 2020 r.

Zimowe utrzymanie dróg

Usługi

Przetarg nieograniczony

600.000,00 zł

III kwartał 2020 r.

Zakup paliw na potrzeby środków transportowych PZD w Mławie

Dostawy

Przetarg nieograniczony

Wartość nieokreślona na chwilę obecną

III kwartał 2020 r.

 

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2020)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2020-02-06 12:35
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-06 12:36

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2019
Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb procedury udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Odnowa nawierzchni bitumicznej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

500.000,00 zł

II kwartał 2019 r.

Zimowe utrzymanie dróg

Usługi

Przetarg nieograniczony

600.000,00 zł

III kwartał 2019 r.

Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg

Dostawy

Przetarg nieograniczony

Wartość nieokreślona na chwilę obecną

III – IV kwartał 2019 r.

 

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2019-02-04 09:41
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-04 10:25

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2018

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

zamówienia

Przewidywany tryb procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo na odcinku od km 6+147 do km 6+718 w miejscowości Strzegowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

700.000,00 zł

II – III kwartał 2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W – ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

 

350.000,00 zł

I – II kwartał 2018 r.

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – ETAP I

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.885.168,86 zł

I – II kwartał 2018 r.

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0,000 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki – poprawa bezpieczeństwa.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

6.388.399,69 zł

I – II kwartał 2018 r.

Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.150.000,00 zł

II – III kwartał 2018 r.

Odnowa nawierzchni bitumicznej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.000,00 zł

II kwartał 2018 r.

Zimowe utrzymanie dróg

Usługi

Przetarg nieograniczony

400.000,00 zł

III - IV kwartał 2018 r.

Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg

Dostawy

Przetarg nieograniczony

Wartość nieokreślona na chwilę obecną

III – IV kwartał 2018 r.

 

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2018-02-13 10:31

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2017

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147 do km 6+718 w miejscowości Strzegowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

700.000,00 zł

I - II kwartał 2017 r.

Przebudowa ulicy Raciążskiej i ulicy Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

500.000,00 zł

II - III kwartał 2017 r.

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2.500.000,00 zł

II - III kwartał 2017 r.

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - poprawa bezpieczeństwa.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2.200.000,00 zł

II - III kwartał 2017 r.

Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2.400.000,00 zł

II - III kwartał 2017 r.

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - rok 2017)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2017-02-16
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2017-02-16 12:08
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-16 12:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7388
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-03 14:06:41