Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mlawa.pl

Treść strony

Zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właścicieli lub użytkowników posesji przyległych do drogi publicznej, które są obsługiwane przez ten zjazd.

W pierwszej kolejności przy załatwianiu formalności związanych z budową zjazdu, konieczne będzie ustalenie kategorii drogi, z której zjazd będzie wykonany. Do zarządcy tej drogi należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu.

O wydanie takiej decyzji może wystąpić jedynie osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości na którą ma być wykonany zjazd - osobiście lub działając przez pełnomocnika. 

W celu uzyskania decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej niezbędne jest złożenie wniosku wraz załącznikami:

 • mapy orientacyjnej wraz z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją,
 • szczegółowym planem sytuacyjnym w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem proponowanej lokalizacji zjazdu,
 • wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy dla działki,
 • kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości,

Decyzja jest wydawana na czas nieokreślony, jednak jeśli zjazd nie zostanie wybudowany w przeciągu 3 lat od jej wydania wtedy decyzja ta wygasa. 

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej, określającej warunki techniczne wykonania zjazdu, Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić Zarządcy celem zatwierdzenia, rysunki zjazdu, tj.:

 • przekrój podłużny,
 • przekrój poprzeczny,
 • konstrukcję zjazdu.

Informacje dodatkowe:

 1. Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
 2. Inwestor winien na podstawie uzyskanej decyzji lokalizacyjnej wystąpić do tutejszego Zarządu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 3. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym, należy posiadać zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu.

drukuj (Zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2017-03-17 09:19
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 09:20

Wniosek na lokalizację / przebudowę zjazdu

drukuj (Wniosek na lokalizację / przebudowę zjazdu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2017-03-17 09:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10037
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-17 09:25:51