Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mlawa.pl

Treść strony

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5 poz. 46).

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr. 112 poz. 1198 ze zm.).

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie dokonywane jest zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnie 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67 ze zm.).

Sprawy wpływające do PZD w Mławie są ewidencjonowane przez Sekretariat w wersji papierowej, a następnie pismo zostaje skierowane do odpowiedniego Działu, który dekretuje je – wskazując na pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki podawczej jak również udziela informacji telefonicznie.

Numery telefonów i adresy e-mail zamieszczone są na podstronie danych teleadresowych.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), rozstrzygnięcie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

Priorytet w kolejności załatwiania spraw mają również zapytania pochodzące od dziennikarzy przygotowujących opracowanie do bieżącego wydania programu telewizyjnego, audycji radiowej lub prasy.

drukuj (Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Piliszek
    data wytworzenia: 2014-01-08
  • opublikował: Anna Piliszek
    data publikacji: 2014-01-08 14:21
  • zmodyfikował: Anna Piliszek
    ostatnia modyfikacja: 2014-01-08 14:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9310
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-01-08 14:21:38