Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Do zadań Powiatowego Zarządu  Dróg w Mławie należy:

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2003-06-23 09:07
 • zmodyfikował: Wiesław Sokolnicki
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-30 13:23
 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych
 • pełnienie funkcji inwestora
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 • koordynacja robót w pasie drogowym
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przkraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 • sadzenie, utrzyamnie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2003-06-23 09:07

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: Anna Piliszek Dział Techniczny 06-500 Mława; ul. Skonieckiego 8 tel. (0...23) 654-34-68 e-mail: pzd@powiatmlawski.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10212
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-01-30 13:23

PZD Mława

ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10
06-500 Mława

Dane kontaktowe

telefon/faks:
(23) 654 34 68
(23) 654 30 20

e-mail: pzd@powiatmlawski.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5287570
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-20 11:20

Stopka strony