Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mlawa.pl

Treść strony

         ZARZĄDZENIE Nr  2/ 2020r

 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

z dnia 16 marca  2020r.

 

 

W sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

§ 1.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) oraz   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS – CoV- 2 (Dz. U. z 2020 poz. 325), zarządzam co następuję:

§ 1

 1. W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa   SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. wprowadzam ograniczenia w usługach świadczonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w  Mławie poprzez całkowite wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w budynku przy ulicy: Stefana Roweckiego „Grota” 10
 1. Upoważniam Kierowników działów Powiatowego Zarządu Dróg  w Mławie do wydawania komunikatów w zakresie rodzajów spraw, jakie będzie można załatwić poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, , w okresie o którym mowa w ust. 1.
   
                                                                    § 2
  Obsługa klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie będzie odbywała się wyłącznie poprzez:
 • Pocztę elektroniczną: sekretariat@pzd.pl
 • Pocztę tradycyjną, którą należy kierować  na adres:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota”10, 06-500 Mława,
 1. Regulowanie wszelkich opłat przez klientów związanych z realizacją usług świadczonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powinno następować bezpośrednio na podany numer konta bankowego:
 • Główne konto bankowe Powiatowego Zarządu Dróg :
          67 1020 1592 0000 2802 0263 0184
 1. W wyjątkowych przypadkach (dotyczy spraw nagłych, wymagających natychmiastowego załatwienia) należy telefonicznie uzgodnić termin wizyty  w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie:
 • Dział Techniczny 23 654 30 20;
  Kierownik Działu Technicznego 505 761 526
 • Obwód Drogowy 23 654 30 20;
  Kierownik Obwodu Drogowego 505 003 320
                                                                      § 3
  Wykonie zarządzenia powierzam Kierownikom działów Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 
   
                                                                      § 4
  W zależności od sytuacji panującej w kraju, czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może ulec  wydłużeniu.

                                                                           § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03.2020 r.
Podpisano: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Metryka

 • opublikował: Mirosława Cienkus PZD w Mławie tel 23 654 30 20
  data publikacji: 2020-03-16 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1247
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-16 12:23:05